BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Shaktitilar Akitaxe
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 13 May 2005
Pages: 472
PDF File Size: 4.90 Mb
ePub File Size: 8.92 Mb
ISBN: 506-3-68821-880-8
Downloads: 12241
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grotaur

Met deze omschrijving van het begrip geschiktheid beoogt de toezichthouder nog meer dan voorheen expliciet tot uitdrukking te brengen dat elk van de drie elementen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag essentieel is bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler. The expertise requirement is replaced by a suitability requirement.

Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’. In particular, legal protection for nominees was not sufficiently clear. Onder zijn leiding is de zaak gegroeid van 1 naar 3 vestigingen.

De ervaring moet voldoende aansluiten op de onderneming en de functie die een beleidsbepaler gaat uitoefenen.

Criticism of existing regime — insufficient legal protection The feedback received by the DNB indicated that the screening process was not always clear to the nominees. Personen als bedoeld in de artikelen 3: Het eerste en tweede lid van artikel 2 verwijzen naar bijlagen 1 en 2.

  1995 MERCURY SABLE OWNERS MANUAL PDF

De beleidsbepaler weet en kan het wel, maar hij of zij doet het niet. Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een. Al naar gelang de omstandigheden daartoe redelijke aanleiding geven, kan naast de minimumvereisten verder getoetst worden op grond van onderdeel 1.

Gelet op de artikelen 3: Organisation obligations Assessment management and supervisory board. Pensioen is voor veel deelnemers ingewikkeld. Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming; beheerder van een beleggingsinstelling: Overwegingen bij de aard, omvang, complexiteit en risicoprofiel van een onderneming.

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

Bij deze toets zal nadruk gelegd worden op de aspecten van geschiktheid die voor een CFO — voor deze onderneming, gegeven de samenstelling en het functioneren van het collectief — belangrijker zijn dan voor een CRO. Na het afleggen van de eed of belofte wordt het formulier ondertekend door de betrokkene, de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd 1 en de andere vertegenwoordiger van de onderneming, of branche- of beroepsorganisatie 2. De functie van een beleidsbepaler is een belangrijke variabele voor toetsing van de vereiste geschiktheid.

Zoals toegelicht onder onderdeel 1. Hiertoe moet een beleidsbepaler niet alleen kennis hebben van bestuur, organisatie en communicatie, maar ook beschikken over de 0212 vaardigheden. Policymakers of enterprises in group B are considered to be fit if they meet certain minimum requirements, unless there is reasonable cause for a more in-depth assessment.

De toetsing van de eisen uit onderdeel 1. De deskundigheidsgebieden a tot en met g wijken niet wezenlijk af van de onderwerpen A tot en met D zoals die voor beleidsbepalers bij andere ondernemingen gelden. In both cases this includes, but is not limited to, senior bank staff. North America United States. The experiences of the supervisory director assessments that are currently being performed will be geschiltheid in this evaluation.

  HISTORIA NATURALNA PLINIUSZ PDF

The Netherlands

Het dagelijks beleid van de houder van een ontheffing geschikheid bedoeld in artikel 4: De beleidsregel is van toepassing op al deze beleidsbepalers. DNB has furthermore changed its internal procedures by having external experts and the senior management of DNB involved in the screening. Opereert hiertoe objectief en kritisch.

Since 1 Aprilall second tier senior officers of banks or insurance companies who report directly to the management board and who are responsible for activities with a potentially material impact on the institution’s risk profile are screened for suitability and integrity by DNB.

The term ‘expertise’ is replaced by ‘suitability’. Het uitgangspunt van toetsing is dat een beleissregel de toezichthouder overtuigt van de geschiktheid van haar beoogde beleidsbepalers. There are a number of areas in which the DNB will assess the suitability of day-to-day policymakers and co-policymakers. Hoe wordt het vier-ogen principe toegepast? Opereert hiertoe objectief en kritisch.

De Beleidsregel deskundigheid Stcrt. Deze competenties gelden niet cumulatief en niet limitatief.