ELEKTRONIKA AUTOMOBILA I 4-TAKTNI MOTORI PDF

PREDGOVOR O d p o s le d n je g iz d a n ja o v e k n již ic e d o š lo j e d o d a ljih u s a v r š a v a n ja p o s to je ć ih i r a z v o ja n o v ih e le k tr o n s k ih u r e đ . Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe” Ploìica za 9, Ks 2-taktni + 8/9,9/15 4taktni, rif. original TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. MISS MOTORI Predstavljamo kandidatkinje 1 STRIP Joe Bar 1. .. omogućuju podešavanje u 6 pozicija umjesto u 4 kao do sada. Vozači će zasigurno.

Author: Sarn Yozshusho
Country: Saint Kitts and Nevis
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 7 February 2004
Pages: 258
PDF File Size: 7.30 Mb
ePub File Size: 16.32 Mb
ISBN: 569-2-81633-180-6
Downloads: 15334
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faerr

We need your help!

Ova se frekvencija dobija iz obrasca: K o n tak ti ne nagorevaju i razm ak se ne m enja. Perioda jednog ciklusa T jednaka je: One day the fan stopped working on my Renault Megane 1. T raka je u spoju sa jednim polom cevi. T ransform ator elektroniika m ota na jezgru kvaliteta IV od trafo lim a br. Broj navojaka za 1 volt: Posle 1,5 ms napon na C2 n araste na vrednost da T2 postaje opet provodan, a T I blokira.

Postupak upozorenja ide ovako: Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. We need your help to maintenance this website.

  GRANADOS VALSES POETICOS PDF

Dpf filter je sastavni deo svakog vozila sa dizel agregatom koje je napravljeno posle godine. Regulacija se izvodi ovako: Napon generatora zbog toga opadne. Tiristorsko paljenje — 1.

Ako imate pitanje, molim vas da to postavite preko foruma: Bosch-ov oscilograf, tipa EFAW npr. Sa T2 blokira i T3 i T4 i kroz bobinu se prekida struja.

Elektronika u Automobilu

Dva od ovih kola IC2c i IC2d vezana su kao astabilni m u ltivibrator. Naponom sa sekundarne strane, posle ispravljanja, puni se kondenzator do — V. Cesto se daje k riv a ugla p retp aljen ja u funkciji broja o b rtaja motora, pa je obrtom er potreban za kontrolu rad a razvodnika paljenja pri raznim obrtajim a motora.

Za generatore sa pobudom vezanom prem a si. Zbog toga je uvedeno tzv. Iz te grupe imamo elektronikka. Din pacate nu va mai pot raspunde la intrebari suplimentare cu privire la aceasta problema pentru ca intre timp am schimbat masina.

About auutomobila years ago the clio was having problems with this constantly and was having no start problems quite often, elwktronika was regularly cleaning the sensor as it was getting covered in oil, it turned out that the oil was leaking through the air filter housing as the crankcase breather was blocked, when cleaning the throttle body i also cleaned the crankcase breather. Diodom D l kom penzira se tem peraturski koeficijenat ulaznog tranzistora TI.

  HAQOOQ E NISWAN BILL PDF

Tu spadaju i sami vodovi koji povezuju pojedine delove.

Elektronika Automobila i 4-taktni motori by Radovan Marin

Elektronski indikator o stanju akumulatora — 2. Za tranzistore uzimamo AD, ili AD I konvertorim a, m ikroprocesorom i izlaznim stepenim a.

Integrisano kolo je tako vezano si. Na ekranu se pojavljuju dva oscilogram a iz prim arnog i sekundarnog kola bobine. Na kalem u se jednovrem eno m otaju dva k raja zajedno, tj. The crankshaft position sensor is used by the cars ECU to determine where the crankshaft is at any given time, then it can decide when and what spark plug to use, and what injector needs to spray, if the sensor is faulty, it has no way of knowing what to do and therefore will not start. Presek jezgra je 24X20 mm, sa visinom paketa 20 mm.